آپی تراپی برای زخم و سوختگی

سیر و عسل
9 ماه پیش

سیر و عسل

فعالیت بیولوژیکی و بهبود زخم سوختگی

ادامه مقاله
عسل و درمان سوختگی و زخم ها
2 سال پیش

عسل و درمان سوختگی و زخم ها

عسل هزاران سال است که به عنوان پانسمان زخم و سوختگی مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مقاله
جستجو
تهران_مرکز نوآوری نکسترا
چت سایت زنبور درمانی