عسل برای سرفه حاد در کودکان

نوشته شده در 10 اردیبهشت 1402
آپی تراپی برای سلامتی کودکان و نوجوانان
عسل برای سرفه حاد در کودکان

محتوای مقاله برگرفته از: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6513626/

 

چکیده

 

پیش زمینه

سرفه باعث نگرانی والدین می شود و علت اصلی مراجعه های سرپایی است. سرفه می تواند کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار دهد، باعث اضطراب و خواب کودکان و والدین آنها شود. عسل برای کاهش علائم سرفه استفاده شده است. این به‌روزرسانی بررسی‌هایی است که قبلاً در سال‌های 2014، 2012 و 2010 منتشر شده بود.

 

اهداف

ارزیابی اثربخشی عسل برای سرفه حاد در کودکان در مراجعه های سرپایی

 

روش های جستجو

در این مطالعه CENTRAL (2018، شماره 2) جستجو شده که شامل ثبت تخصصی گروه عفونت‌های حاد تنفسی کاکرین، MEDLINE (2014 تا 8 فوریه 2018)، Embase (2014 تا 8 فوریه 2018)، CINAHL (2014 تا 8 فوریه 2018)، EBSCO (2018) 2014 تا 8 فوریه 2018)، Web of Science (2014 تا 8 فوریه 2018)، و LILACS (2014 تا 8 فوریه 2018). همچنین ClinicalTrials.gov و پلتفرم ثبت کارآزمایی بالینی بین‌المللی سازمان جهانی بهداشت (WHO ICTRP) در 12 فوریه 2018 جست‌وجو شده است. بررسی 2014 شامل جست‌وجوی خلاصه‌های AMED و CAB بود، اما به دلیل عدم دسترسی سازمانی، این به‌روزرسانی برای این به‌روزرسانی جستجو نشد.

 

معیارهای انتخاب

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده که عسل را به تنهایی یا در ترکیب با آنتی‌بیوتیک‌ها در مقابل بدون درمان، دارونما، شربت سرفه مبتنی بر عسل یا سایر داروهای سرفه بدون نسخه برای کودکان ۱۲ ماهه تا ۱۸ ساله برای سرفه‌های حاد در محیط‌های سرپایی مقایسه کردند.

 

جمع آوری و پردازش اطلاعات

در این مقاله از رویه‌های روش‌شناختی استاندارد مورد انتظار کاکرین استفاده شده است.

 

نتایج اصلی

شش کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده را که شامل 899 کودک است وارد شده است. سه مطالعه (331 کودک) در این به روز رسانی اضافه شده است.

ما دو مطالعه را در معرض خطر بالای عملکرد و سوگیری تشخیص ارزیابی کردیم. سه مطالعه در معرض خطر نامشخص سوگیری فرسایشی. و سه مطالعه در معرض خطر نامشخص سایر سوگیری ها بودند.

مطالعات عسل را با دکسترومتورفان، دیفن هیدرامین، سالبوتامول، بروملین (آنزیمی از خانواده Bromeliaceae (آناناس))، بدون درمان و دارونما مقایسه کردند. پنج مطالعه از مقیاس لیکرت 7 درجه ای برای اندازه گیری تسکین علامتی سرفه استفاده کردند. یکی از مقیاس 5 نقطه ای نامشخص استفاده کرد. در تمام مطالعات، نمره پایین نشان دهنده تسکین بهتر علائم سرفه بود.

با استفاده از مقیاس لیکرت ۷ درجه‌ای، عسل احتمالاً دفعات سرفه را بهتر از عدم درمان یا دارونما کاهش می‌دهد (بدون درمان: میانگین تفاوت (MD) - 1.05، فاصله اطمینان 95٪ (CI) 1.48 - تا 0.62 -؛ I² = 0٪؛ 2 مطالعات؛ 154 کودک؛ شواهد با قطعیت متوسط؛ دارونما: MD: 1.62-، 95% فاصله اطمینان (CI): 3.02- تا 0.22-؛ I² = 0٪؛ 2 مطالعه؛ 402 کودک؛ شواهد با قطعیت متوسط). عسل ممکن است اثری مشابه دکسترومتورفان در کاهش دفعات سرفه داشته باشد (MD 0.07-، 95% فاصله اطمینان (CI): 1.07- تا 0.94؛ I² = 87٪؛ 2 مطالعه؛ 149 کودک؛ شواهد با قطعیت پایین). عسل ممکن است در کاهش دفعات سرفه بهتر از دیفن هیدرامین باشد (MD: 0.57-، 95% فاصله اطمینان (CI): 0.90- تا 0.24-؛ 1 مطالعه؛ 80 کودک؛ شواهد با قطعیت پایین).

دادن عسل تا سه روز احتمالاً در تسکین علائم سرفه در مقایسه با دارونما یا سالبوتامول مؤثرتر است. پس از سه روز عسل احتمالاً هیچ مزیتی نسبت به سالبوتامول یا دارونما در کاهش شدت سرفه، سرفه آزاردهنده و تأثیر سرفه بر خواب والدین و کودکان نداشت (شواهد با قطعیت متوسط). با مقیاس 5 درجه ای سرفه، احتمالاً تفاوت کمی بین اثرات عسل و بروملین مخلوط با عسل در کاهش دفعات و شدت سرفه وجود دارد.

عوارض جانبی شامل عصبی بودن، بی خوابی و بیش فعالی بود که هفت کودک (9.3٪) تحت درمان با عسل و دو کودک (2.7٪) تحت درمان با دکسترومتورفان تجربه کردند (نسبت خطر (RR) 2.94، 95٪ Cl 0.74 تا 11.71؛ I² = 0٪. ؛ 2 مطالعه؛ 149 کودک؛ شواهد با قطعیت پایین). سه کودک (7.5%) در گروه دیفن هیدرامین، خواب آلودگی را تجربه کردند (RR 0.14، 95% Cl 0.01 تا 2.68؛ 1 مطالعه؛ 80 کودک؛ شواهد با قطعیت پایین). هنگامی که عسل با دارونما مقایسه شد، 34 کودک (12%) در گروه عسل و 13 (11%) در گروه دارونما از علائم گوارشی شکایت داشتند (RR 1.91، 95% فاصله اطمینان (CI): 1.12 تا 3.24؛ I² = 0%؛ 2 مطالعه؛ 402 کودک؛ شواهد با قطعیت متوسط). چهار کودکی که سالبوتامول دریافت کردند در مقایسه با یک کودک در گروه عسل، راش داشتند (RR 0.19، 95% فاصله اطمینان (CI): 0.02 تا 1.63؛ 1 مطالعه؛ 100 کودک؛ شواهد با قطعیت متوسط). هیچ عارضه جانبی در گروه بدون درمان گزارش نشد.

 

نتیجه گیری

عسل احتمالاً علائم سرفه را به میزان بیشتری نسبت به عدم درمان، دیفن هیدرامین و دارونما تسکین می دهد، اما ممکن است در مقایسه با دکسترومتورفان تفاوت کمی داشته باشد یا اصلاً تفاوتی نداشته باشد. عسل احتمالاً مدت سرفه را بهتر از دارونما و سالبوتامول کاهش می دهد. هیچ مدرک قوی برای یا مخالف استفاده از عسل وجود نداشت. اکثر کودکان به مدت یک شب تحت درمان قرار گرفتند که محدودیتی برای نتایج این بررسی است. تفاوتی در بروز عوارض جانبی بین بازوهای عسل و کنترل وجود نداشت.

تهران_مرکز نوآوری نکسترا
چت سایت زنبور درمانی